Ülkemizde yapılan araştırmada Facebook kullanım yaygınlığı %95 olarak tespit edildi. Araştırmada Facebook Bağımlılığı riski taşıyan bireylerin oranının ise %17,6 olarak saptandı. Uzmanlar yapılan araştırmada ortaya çıkan çarpıcı sonuçları Haberatör gazetesi ile paylaştı.